Energy Saving page

מאז 2006, לבקשת המנכ”ל, אני פעיל בנושא. עד ליצירת אתר טכניוני, להלן מידע בנושא.

ההוצאה השנתית של הטכניון לחשמל נמדדת בעשרות מליוני שקלים. הטכניון הוא מבין 50 צרכני החשמל הגדולים בארץ, ומגדולי הצרכנים מבין האוניברסיטאות. ברור אם כך, שכל חסכון, ולו באחוזים בודדים, הוא בעל משמעות כבידה בטכניון (וכמובן לטובת כדור הארץ).

פעולות בטכניון:

במרץ 2007 התחיל ניסוי בפקולטה להנדסת חשמל, במסגרתו הועבר תקציב החשמל לתקציב האופרטיבי. המשמעות – הפקולטה מרוויחה מחיסכון בחשמל. ראש המנהל אהרון עדן ואחראי הבניין יורם שבתאי נרתמו במרץ לנושא, והתוצאה – חסכון חודשי של מעל 15%, והיד עוד נטויה! כיוונים עתידיים ולקחים – ראה להלן – המלצות ברמת היחידה. כמובן שכל אחד מאיתנו יכול לתרום לנושא – ראו המלצות אישיות.

המלצות לחיסכון בחשמל:

ברמת היחידה

המלצות אישיות:

    התרומה העיקרית ברמה האישית הוא בנושאים הבאים:

  • כיבוי אורות, מיזוג, וצרכני חשמל אחרים עם עזיבת המשרד ושימוש נכון במחשבים.

  • הקפדה על טמפרטורת מיזוג של 19 מעלות בחורף, 25 מעלות בקיץ, והימנעות מחימום בשיטות בזבזניות כגון תנורים למיניהם.

  • רעיונות והצעות – לח”מ.

 

מידע נוסף בנושא חסכון אנרגיה במחשבים:

 

Reducing Desktop PC Power Consumption Idle and Sleep modes

Major Breakthrough Reached in Power Management Technology