Matmon (ERP) project

Administrative activities: Adam Shwartz, Deputy vice president for information systems, In charge of MATMON project

מערכות מידע הוא הגוף המספק את שירותי המחשוב (תוכנה, אפליקציות) לבית הטכניון, במיוחד בכל הקשור לשירותים מנהליים (וכמובן, לגוף זה אין אתר משלו. אולם ניתן לקבל מידע ותמיכה טכנית במדור שירות לקוחות).

מטמון- מערכת טכניונית למחשוב וניהול- הוא שמה של מערכת חדשה מבית SAP המחליפה את מערכות המנהל הישנות. הצורך להחליף מערכות עלה כבר ב- 1997, אך הנושא נגרר מסיבות שונות. לאחר תהליך הכנה ממושך התחיל הפרויקט באפריל 2003. ב- 1.2004 הופעלה לראשונה המערכת החדשה. לאחר תקופת התייצבות של כשנה התחלנו לפתח יכולות חדשות. נכון לסוף 2005 המערכת מבצעת את כל המשימות החשובות, והתחילה פעילות משמעותית לשיפור חיי החוקרים: ניהול מעבדות ומרכזי מחקר, פישוט תהליכי מחסן ורכש, שיפור דוחו”ת תקציביים וכדומה

להלן מספר תמונות מהפרויקט:

[pb_slideshow group=”0″]