נושאים מתקדמים בתהליכים אקראיים 1: גבולות דיפוזיה וסטיות גדולות במודלים הנדסיים הסתברותיים 048979

אתר הקורס ב Moodle:

נושאים מתקדמים בתבהליכים אקרעיים

מורי המקצוע

רמי אתר:
טלפון –  8294735, דוא”ל: atar@ee.technion.ac.il
אדם שורץ:
טלפון 8294743, דוא”ל: 
adam@ee.technion.ac.il
ראה תאור הקורס
חזרה על מרחבי פונקציות ומושגי התכנסות
תנודות גדולות משווי משקל גרסה לצפיה large deviations וגרסה להדפסה

מעודכן ל-21.7.08